תחרות "אתגר סוף הקורונה" בחיבור בעיות שחמט למתחילים

פז עינת

 

בחלקים רבים מתחרות הפתרונים נדרשו הפותרים לעסוק באופנים שונים של חיבור בעיות שחמט. בחלק הזה של התחרות, המגיע כאשר אנחנו בתהליך החזרה לחיים הרגילים, נדרשים המשתתפים לחבר בעיות שחמט. הכנתי שני קבצים על מנת לעזור למתחילים במשימה מרתקת זו, שהיא גם מרתיעה לעיתים כי למי שלא עסק בחיבור בעיות הדרך להתחיל בה נראית כמעט לא נגישה.

1. איך מחברים בעיות: המדריך הזה לוקח אתכם צעד אחר צעד בדרך מרעיון התחלתי קטן ועד לבעיה גמורה. במדריך נראה איך נבנית בעיית מט בשני מסעים ואחר כך בעיית מט עזר בשני מסעים.

2. מדריך לשימוש בתוכנה לבדיקה של בעיות שחמט: המדריך כולל כל מה שאתם צריכים לדעת על שימוש בתוכנות החופשיות Fancy ו- Popeye הפועלות ביחד ומהוות כלי עזר חשוב ביותר בתהליך חיבור הבעיות.

שני המדריכים מצורפים ויהיו גם זמינים באינטרנט.

 

תחרות החיבור למתחילים. (קישור להכרזה בפורמט PDF)

 

·       סוג הבעיות: מט רגיל ב-2 מסעים, מט עזר ב-2 מסעים או מט לדעת ב-2 מסעים. המחברים רשאים לבחור את סוג הבעיות שהם רוצים לחבר. אין מגבלה לכמות הבעיות אותן אפשר לשלוח לתחרות.

·       נושא: הבעיות חייבות להראות לפחות שתי התרות של כלי לבן כפות על ידי השחור. ההתרות יכולות להיות עקיפות או ישירות (יש הסבר בהמשך) ואפשר משני הסוגים בבעיה אחת.

-        בבעיות מט ב-2 או מט לדעת ב-2 צריכים להיות לפחות שני וריאנטים בהם יש התרות.

-        בבעיות מט עזר צריכים להיות לפחות שני פתרונים (תאומים אפשריים).

·       דוגמאות לבעיות מכל הסוגים נמצאות החל מהעמוד השני.

·       התחרות פתוחה לכל מי שעדיין לא חיבר בעיות שחמט או שמחשיב את עצמו כמחבר מתחיל.

·       נא לשלוח את הבעיות אל פז עינת paz@pazeinat.com מועד אחרון למשלוח: 30 באוקטובר 2020 (הארכה של 4 חודשים)

 

דוגמא

Antonio Corrias

1-2nd HM

L`Alfiere di Re 1921-22

#2                            5 + 6

 

1.מהא7! כפאי

1...רב1 2.צא3 # התרה ישירה. הכלי הכופת נע ומתיר.

1...פד5 2.צב5 # התרה עקיפה. כלי נכנס לקו הכפיתה (התרה על ידי חסימת הקו)

וריאנטים נוספים

1...פב~ 2.מהב6 #

1...פה~ 2.פג4 #

1...ר:ב3+ 2.פ:ב3 #

1...רד~ 2.מהג7 או מהג5 #

 


דוגמאות – בעיות מט ב-2 (הווריאנטים התמטיים מודגשים)                                         

 

 

 

(במעמד 1...פ~ 2.מהא4 #)

1.מהה2 ! [2.מה:ה7 #] מפתח טוב שנותן מפלט

1...פג~ 2.מהב5 #

1...פד3 2.רג6 # התרה עקיפה

1...פד7 2.רו7 # התרה עקיפה

1...ה6,ה5 2.צ:ד8 #

Comins Mansfield

1st Prize e.a 1st Meredith Ty,

The Austral 1928

#2                            7 + 5

 

 

 

1.מא6 ! [2.צא5 #] מפתח תמטי היוצר את הכפיתה וגם חושף את המלך הלבן לשח !

1...צח5 2.מהא5 # התרה ישירה

1...רג6 2.מהא5 # התרה עקיפה עם אותו מט

1...רד6 2.מה:ז1 # התרה עקיפה

1...צז2,צז5 2.צב1 #

1...רב7+ 2.מ:ב7 #

1...צ:ב6+ מ:ב6 #

Gerald F. Anderson

1st Prize e.a. Meredith Ty, South Afr. Chess Problem Society 1946-7

#2                            5 + 6

 

 

1.מהח3 ! כפאי

1...פח~ 2.מהח7 #

1...פו6 2.ה:ו8=פ # התרה עקיפה

1...ו6 2.ה8=מה # התרה עקיפה

1...מה~,ו5 2.מה:ח5 #

1...פו~ 2.פה5 #

 

הבעיה מראה התרות משולבות עם גלגולים.

(בווריאנט 1...ו6 אפשר כמובן גם 2.ה8=ר # אבל זה לא נחשב לדואל בבעיות מט ב-2 )

Jose Gabriel Mariz Garca

5th HM T.T. Stadium 1946

#2                                  7 + 7

 

 

 

 

דוגמאות – בעיות מט עזר ב-2 (המסעים התמטיים מודגשים)                                 

 

 

 

Wong Kong WENG

The British Chess Magazine 1967

H#2     2 פתרונים            5 + 5

 

          1.צג1 רד3 2.צג7 צא6 #

          1.רא7 צד5 2.רה3 רג2 #

          בכל פתרון יש שתי התרות: הראשונה ישרה

           והשנייה עקיפה.  

 

 

Vyacheslav S. Vladimirov

Evgeny P. Sorokin

Feenschach 1968

H#2      2 פתרונים            5 + 5

 

1.מהז2 רב3 2.צג4 (צה6?) רד1 #

1.צז2 רו7 2.צה6 (צג4?) רח5 #

בכל פתרון התרה עקיפה אחת. לשחור שתי אפשרויות להתיר אך רק אחת מהן עובדת כל פעם

Vatslav Gebelt

Arbejder Skak 1966

H#2       b) Rd8àd3      3 + 6

 

          1.רד7 רו5 2.ח5 פו3 #

          1.צב3 פו3+ 2.מח3 רו5 #

          בכל פתרון המסע הראשון של השחור מבצע

           התרה כפולה, ישירה ועקיפה (זה משאיר

           לשחור זמן לעשות מסע אחר במסע השני).  

Shlomo Seider

4th HM T.T. The Problemist 1968

H#2      b) BPg7àg4      8 + 7

 

1.רח5 (רז4?) צד7 2.רה8 רו4 #

1.צז6 (צז5?) רה5 2.צג6 צב3 #

כמו בבעיה של Weng גם כאן יש התרה אחת ישירה ונוספת עקיפה בכל פתרון. התוספת המעניינת כאן, היא העובדה שהשחור תרך לבחור בזהירות את המסע הראשון מאחר שהמסע של הלבן סוגר קו אפשרי ממנו השחור יכול להגיע אל קו הכפיתה.

 

 

 

 

 

דוגמאות – בעיות מט לדעת ב-2 (הווריאנטים התמטיים מודגשים)                                                                   

 

 

 

1.מה:ד4 ! [2.מהב2+ ר:ב2 #]

1...ג3 2.מה:ד1+ ג2,צ:ד1 #

1...צה5 2.מה:ה3+ צ:ה3 #

1...פה5 2.מה:ג4+ פ:ג4 #

 

המפתח כאן אמנם תמטי, יש כפיתה של הכלי המותר, אבל הוא גם לוקח מפלט מהמלך השחור, דבר הגורם למפתח להיות פחות טוב.

Janusz Sledziewski

Feenschach 1963

S#2                              6 + 14

 

 

 

 

1.מהד5 ! כפאי

1...מהו4 2.פב2+ פד4 #

1...מה:ז5 2.פה1+ מה:ד5 #

1...פב3 2.צ:ג2+ ר:ג2 #

1...רב2 2.ר:ה3+ פ:ה3 #

 

שתי התרות ישירות, עם בונוס של משחק התרות של השחור.

Eugene A. Dugas

Com Feenschach 1963

S#2                              10 + 9

 

 

 

התעיה

1.פ:ו3 ? [2.מהו1+ ז2, צ:ו1 #]

1...צד5 2.פז5+ צ:ז5 #

   אבל 1...צה4 !

פתרון

1.מה:ו3 ! [2.מהז2+ ר:ז2 #

1...צד5 2.מהו5+ צ:ו5 #

1...צה4 2.מהז4+ צ:ז4 #

 

התרה אחת בהתעיה התמטית ושתי התרות בפתרון. כל ההתרות עקיפות.

Victor CHEPIZHNY

stella polaris 1973

S#2                              4 + 10