פרוטוקולים של ישיבות ואסיפות


2013
פרוטוקול ישיבת ועד 3.2.2013
פרוטוקול אסיפה 28.3.2013
פרוטוקול ישיבת ועד 3.6.2013
פרוטוקול ישיבת ועד 19.8.2013
פרוטוקול ישיבת ועד 2.12.2013

2011
פרוטוקול ישיבת ועד 9.2.2011
פרוטוקול אסיפה 26.3.2011
פרוטוקול ישיבת ועד 5.4.2011
מכתב לחברים 21.6.2011
פרוטוקול ישיבת ועד 7.8.2011
מכתב לחברים 10.8.2011
פרוטוקול ישיבת ועד 2.10.2011
מכתב לחברים 21.10.2011
פרוטוקול ישיבת ועד 4.12.2011
פרוטוקול אסיפה 28.12.2011

2012
פרוטוקול אסיפה 9.4.2012
מכתב לחברים 5.5.2012
פרוטוקול ישיבת ועד 6.5.2012
פרוטוקול ישיבת ועד 20.8.2012
פרוטוקול ישיבת ועד 3.12.2012