הצעה לשינוי תקנון העמותה א


באסיפה הקרובה נדון בהצעה לשינוי התקנון על מנת לאפשר לאנשים שלא נוכחים באסיפה להצביע. א

א. מכתב המסביר את השינויים שאנו מציעים א
ב. רשימת השינויים שאנו מציעים א
ג. התקנון החדש שאנו מציעים א

בברכה

ועדת התקנון
רפי רופין, חיים טמס, עומר פרידלנד, עפר קומאי