צעדים ראשונים בקומפוזיציה שחמטית

פרק 1: סגירות עצמיות
פרק 2: חסימות עצמיות
פרק 3: התרות
פרק 4: כפיתות עצמיות
פרק 5: חצי כפיתה
פרק 6: גמז' וגוטהרט, ניטבלד ושיפמן
פרק 7: אנטי-גוטהרט
פרק 8: סוללות לבנות מורכבות
פרק 9: שח-צולב
פרק 10: מניעת דואלים 1
פרק 11: מניעת דואלים 2
פרק 12: מניעת דואלים 3
פרק 13: מסעי תיקון שחורים - הגנה מתקנת
פרק 14: מסעי תיקון שחורים – תיקון מדרגה שלישית
פרק 15: מסעי תיקון שחורים – נושא פלדמן
פרק 16: התעיות
פרק 17: שינויי מטים