תחרות אתגר הקורונה בפתרון בעיות שחמט

סיבוב 1

לחץ כאן לבעיות בפורמט PDF

בעיה מס' 1

צבי גלר (ורסיה)

פרס 3 אגוד הפרובלמאי הישראלי 1947

5+10   לבן נוסע ונותן מט ב-2 מסעים

 

 

 

 

נא לרשום את המפתח, איום אם יש, ואת כל הווריאנטים.

בונוס: ציון הרעיון המרכזי של הבעיה יזכה בנקודות נוספות.

 שאלת בונוס: האם תוכל לשנות את הבעיה כך שיהיה לה מפתח (מסע ראשון) שונה? כל מפתח תקין יזכה ב-2 נקודות נוספות ומפתחות שיראו בעינינו טובים יותר יזכו לניקוד בונוס גבוה יותר.

בעיה מס' 2

בעיית שחזור: לבן נוסע ונותן מט ב-2 מסעים

1.פו6 ! איום 2.פז4 #

1...מה:ו6 2.פג6 # 1...ז:ו6 2.ר:ו4 #

1...צה-נוסע 2.פד7 # 1...צ:ו6 2.צג5 #

1...צד6 2.מהו5 #  1...פה3 2.מהד4 #

1...פד4 2.מה:ד4 # 1...מ:ו6 2.מהו5 #

 

לפניכם הפתרון של בעיית מט ב-2 מסעים. יש לשחזר את עמדת הדיאגרמה לפי הפתרון. שימו לב שבמקרים בהם שני כלים מאותו סוג יכולים להגיע אל אותה ערוגה זה מצוין בפתרון.

פתרון נכון משמעותו שמסע המפתח הוא נטול חסרונות, אין דואלים בווריאנטים, אין פתרונות צדדיים ואין כלים מיותרים בעמדה. על חסרונות יורדו נקודות ועל מה שיראה בעינינו כשיפור נוסיף נקודות.