תחרות אתגר הקורונה בפתרון בעיות שחמט

סיבוב 1 - פתרונים

לחץ כאן לפתרונים בפורמט PDF

בעיה מס' 1

צבי גלר

פרס 3 אגוד הפרובלמאי הישראלי 1947

5+10   לבן נוסע ונותן מט ב-2 מסעים

 

 

 

פתרון: 1.ד8=פ ! כפאי

1...ר-נוסע 2.פה6 (א) #    1...רג4 2.פד7 (ב) #

1...פ4-נוסע 2.פד7 (ב) #   1...פג6 2.פב7 (ג) #

1...פ5-נוסע 2.פב7 (ג) #   1...פ:ד6 2.פה6 (א) #

בונוס: הרעיון המרכזי הוא מסעי תיקון של השחור (2 נקודות): מסע סתמי גורר מט מסויים אך השחור יכול למנוע מט זה (זה התיקון) על ידי מסע לערוגה מסויימת, ואז בא מט אחר. אם מסדרים את הווריאנטים כמו שמוצג למעלה (הוספנו אותיות בכחול להדגשה) רואים שיש מעגליות (4 נקודות). זה נקרא נושא "פלדמן" ציקלי. יש גם פתיחה של קווים לבנים וסגירות עצמיות (כל מי שהזכיר אחד מאלה קיבל תוספת נקודות).

רעיון נוסף בבעיה הוא שכל המסעים "הסתמיים" של השחור פותחים קווים לבנים וכל מסעי התיקון הם סגירות עצמיות (2 נקודות).

 שאלת בונוס: דוגמא לשינוי עם מפתח אחר

המפתח כאן הוא 1.מהא1-א4 !  זה כנראה המפתח הטוב ביותר שאפשר למצוא לבעיה. יש עוד אפשרויות, חלקן סבירות וחלקן פחות טובות.

 

בעיה מס' 2

בעיית שחזור: לבן נוסע ונותן מט ב-2 מסעים

 

 

1.פו6 ! איום 2.פז4 #

1...מה:ו6 2.פג6 # 1...ז:ו6 2.ר:ו4 #

1...צה-נוסע 2.פד7 # 1...צ:ו6 2.צג5 #

1...צד6 2.מהו5 #  1...פה3 2.מהד4 #

1...פד4 2.מה:ד4 # 1...מ:ו6 2.מהו5 #

זוהי עמדת המחבר.  ניתן להעמיד כמה מהכלים במקומות אחרים ללא שינוי בתוכן הבעיה. לדוגמא: מלך לבן על ז8, רץ ג1 על ח2 (כשהמלך במקום אחר) או רגלי לבן ד3 במקום הרץ, פרש א5 על א7. כל אלה קבלו אותו מספר נקודות.

מנחם ויצטום שלח את הגרסה הבאה, בה תיקן את העובדה שיש מט זהה על 1...צד6 ו- 1...מ:ו6

בגרסה הזאת הפתרון זהה 1.פד6 ! [2.פו7 #]

וכאן יש 1...מ:ד6 2.מהו4 # מט כפיתה יפה

1...צ:ד6 2.צה2 # 1...צד4 2.מה:ד4 # 1...צ:ד2,צד3 2.פג4 #  עם שליטה יפה על מסע הצריח השחור